loadding
Slider

Chi Tiết Sản phẩm

  • Dầu động cơ Castrol HLX 40

  • Giá: Liên Hệ

  • Castrol HLX 40 là dầu động cơ được pha chế đặc biệt có khả năng ngăn ngừa hiện tượng mài bóng xy-lanh.

 

Dầu động cơ Castrol HLX 40

Castrol HLX 40

 

 Castrol HLX 40 là dầu động cơ được pha chế đặc biệt có khả năng ngăn ngừa hiện tượng mài bóng xy-lanh.


Castrol HLX 40 được công nhận bởi nhà chế tạo MTU là loại dầu động cơ đơn cấp nhóm 2 cho động cơ MTU với thời hạn thay dầu tăng gấp đôi, và còn được công nhận bởi nhà chế tạo Deutz-MWM.


Ngoài ra, Castrol HLX 40 còn đạt các tiêu chuẩn: CCMC D5, MAN 270, Mercedes Benz 228.2, OM 364A.
 

HLX 40 Phương pháp thử Đơn vị Trị số tiêu biểu
Khối lượng riêng ở 200C ASTM1298 Kg/l 0,893
Phân cấp SAE     40
Điểm chớp cháy cốc kín ASTMD93 0C 208
Độ nhớt động học ở 400C ASTMD445 cSt 125
Độ nhớt động học ở 1000C ASTMD445 cSt 14,0
Chỉ số độ nhớt ASTMD2270 - 108
Điểm rót chảy ASTMD97 0C -18
Độ kiềm tổng (TBN) ASTMD2896 mgKOH/g 13,5
Độ tro sun-phát ASTMD874 %tl 1,8