loadding
Slider

Chi Tiết Sản phẩm

 • Dầu động cơ Caltex Super Diesel Oil SAE 40

 • Giá: Liên Hệ

 • Caltex Super Diesel Oil SAE 40 Dầu động cơ diesel, tải trọng nặng, Dầu động cơ Caltex Super Diesel Oil SAE 40 được pha chế đặc biệt để bôi trơn các loại động cơ diesel có tuốc – bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên yêu cầu loại nhớt đạt cấp hiệu năng API CD tại các thị trường nhạy cảm về giá hoặc ở các điều kiện vận hành yêu cầu phải thay nhớt thường xuyên.

Dầu động cơ Caltex Super Diesel Oil SAE 40

Caltex Super Diesel Oil SAE 40 – dầu động cơ Caltex chất lượng cao

Dầu động cơ diesel

Caltex Super Diesel Oil SAE 40 Dầu động cơ diesel, tải trọng nặng, được pha chế đặc biệt để bôi trơn các loại động cơ diesel có tuốc – bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên yêu cầu loại nhớt đạt cấp hiệu năng API CD tại các thị trường nhạy cảm về giá hoặc ở các điều kiện vận hành yêu cầu phải thay nhớt thường xuyên.

Ứng dụng

 • Động cơ diesel ( cao tốc, bốn thì, nạp khí tự nhiên hoặc có tuốc bô tăng áp)
 • Xe vận tải
 • Các loại xe thi công cơ giới
 • Máy kéo nông nghiệp
 • Động cơ diesel nhỏ trong vận tải thuỷ ( thuyền đánh cá, vận tải sông…)
 • Dầu động cơ máy phát điện

Các tiêu chuẩn hiệu năng

 • API CD
 • API SF
 • MIL – L – 45199B